Sprawozdania fundacji do pobrania

Sprawozdanie merytoryczne 2018 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2018 Pobierz
Uchwała 1/2019 Rady Fundacji Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2017 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017 Pobierz
Uchwała 2/2018 Rady Fundacji Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2016 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2016 Pobierz
Uchwała 1/2017 Rady Fundacji Pobierz
Sprawozdanie 2015 + uchwała Pobierz
Sprawozdanie 2014 + uchwała Pobierz