Hospicjum Domowe dla dzieci

Zapewnia opiekę paliatywną nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w ich własnych domach. Wskazaniem do opieki hospicjum są  nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Hospicjum opiekuje się dziećmi w promieniu 100 km od Gdańsku.

Celem opieki jest

Poprawa jakości życia dziecka poprzez zapobieganie bólowi i innym dolegliwościom oraz ich uśmierzanie

Łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych  i socjalnych

Pomoc w zrozumieniu, co dla dziecka może stać się uporczywą terapią

Wsparcie całej rodziny w odnalezieniu się w tak trudnej sytuacji życiowej; w czasie choroby oraz po stracie dziecka

 

Zespół hospicjum

Tworzą pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy, kapelan oraz pracownicy administracyjni. Liczba i częstotliwość wizyt u podopiecznego poszczególnych członków zespołu jest dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny. Pozostajemy zawsze gotowi do pomocy pełniąc dyżur medyczny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wpłać jednorazowy datek na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom. Każda przekazana darowizna pomoże nam zapewnić specjalistyczną pomoc medyczną podopiecznym hospicjum.

Pomóż jednorazowo

Wybierz jedną z kwot wpłaty
lub wpisz

Kwalifikacja do opieki

Dzieci kwalifikowane są do opieki paliatywnej przez lekarza hospicjum. Po otrzymaniu zgłoszenia (jak niżej) ustalany jest termin konsultacji, której celem jest przybliżenie rodzicom idei i zasad działania hospicjum oraz weryfikacja wskazań do opieki paliatywnej. Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane  do hospicjum ustalamy termin i plan przyjęcia.

Zgłoszenie

Opieka hospicjum realizowana jest bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
SKIEROWANIA i WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH pobierz z zakładki MATERIAŁY DO POBRANIA w dolnym pasku nawigacji. 
Zgłoszenia telefonicznego może dokonać rodzic bądź lekarz aktualnie opiekujący się dzieckiem pod numerem telefonu:
+48 512-170-733 lub + 48 512 170 227
(pon. — pt. w godz. 9:00 – 15:00)

 

Wykaz jednostek chorobowych, w których udzielane są świadczenia z zakresu opieki paliatywnej — załącznik nr 1 do RMZ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (t.j. Dz.U. 2018. poz. 742).

Podoba Ci się idea i chcesz pomóc?

Zostań wolontariuszem!

Więcej