Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030

"eMOCja" Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie

ZAPRASZAMY do aktywnego włączenia się we wszystkie etapy prac remontowych, przystosowania lokalu i adaptacji wnętrz. Rozpoczynamy wielki projekt tworzenia Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie w lokalu użyczonym przez Miasto Gdańsk.

Miejsce pełne mocy... do którego będą trafiać osoby w najtrudniejszym życiowym momencie: stracie bliskiej osoby albo dowiadując się o nieuleczalnej chorobie.

 

Ludzie będą przychodzić z różnymi EMOCJAMI... ale będą mogli wyruszyć w dalszą drogę z MOCą.

Miejsce do którego będzie można zgłosić się nie tylko po pomoc.

Ale i po-MOC. Na ten trudny czas.

Jest to jedyne takie miejsce na Pomorzu, a nawet w Polsce, w którym osoby doświadczające śmierci dziecka, partnerów życiowych, samobójstw, wczesnych strat (poronień, strat okołoporodowych), diagnozy nieuleczalnej własnej lub osób bliskich znajdą wytchnienie w holistycznym wsparciu (pracy z ciałem, psychologicznej i duchowej): pracy indywidualnej i grupowej, na warsztatach podnoszących świadomość.

Potrzeba 1 500 000 złotych

Przyłącz się w tworzenie tego niezwykłego miejsca

Darowizna
Tytuł przelewu:
Remont Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie 

Hospicjum Pomorze Dzieciom
Nr konta:
33 1090 1098 0000 0001 2428 2268
Santander Bank

 

Adaptacja pomieszczeń budynku – holistycznego centrum wsparcia eMOCja, a w tym siedziby Hospicjum i jedynego takiego centrum wsparcia dla osób dotkniętych śmiercią bliskich lub nieuleczalną chorobą w lokalu użyczonym przez Gminę Miasta Gdańska. Wymaga zaangażowania wielu środków i osób o wielkich sercach, aby udało się stworzenie centrum spotkań, sieciowania rodziców, rodzin, dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą i śmiercią bliskich.

Marzy nam się aktywizacja społeczności lokalnej wokół idei pomagania, dokładania życia do dni nieuleczalnej chorych osób, towarzyszenia innym w procesie odchodzenia i żałoby.

Wpłać jednorazowy datek na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom. Każda przekazana darowizna pomoże nam zapewnić specjalistyczną pomoc medyczną podopiecznym hospicjum.

Pomóż jednorazowo

Wybierz jedną z kwot wpłaty
lub wpisz

Planowane działania w "eMOCji"

1.POMOC W ŻAŁOBIE

- konsultacje psychologiczne dla osób po stracie,
w żałobie, w kryzysach życiowych
- terapia powikłanej żałoby;
- grupy wsparcia dedykowane konkretnym rodzajom straty (strata dziecka, partnera, rodzica, samobójstw, nagła strata, strata okołoporodowa);
- warsztatowe grupy wsparcia dla dzieci oraz młodzieży po stracie;
- warsztaty darmowe - życie po stracie, życie w chorobie.

 

2.POMOC W POWROCIE DO ŻYCIA PO STRACIE BLISKICH, W CHOROBIE

- warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości;
- warsztaty pracy z ciałem;
- spotkania filmowe, prelekcje i wykłady tematyczne/ spotkania autorskie;
- poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach zaangażowania się w różne aktywności i działania na terenie miasta ( przy wsparciu animatora);
- miejsce spotkań – czytelnia;
- koncerty relaksacyjne;
- warsztaty medytacyjne.

 

3.SZKOLENIA I EDUKACJA

- szkolenia dla personelu medycznego dotyczące komunikacji z pacjentem w ostatnich fazach życia i jego bliskimi w obliczu śmierci;
- szkolenia i warsztaty dla psychologów i zawodów pokrewnych dotyczące umierania, straty, żałoby;
- szkolenia i warsztaty dla studentów psychologii, medycyny dotyczące umierania, straty, żałoby;
- programy edukacyjne dla przedszkoli, szkół, studentów;
- spotkania dla zespołów firm;
- spotkania dla więźniów;
- warsztaty dla pracowników firm o kryzysach, zmianach, stracie i śmierci w ujęciu zawodowym.

Hospicjum w Centrum Wsparcia eMOCja

Hospicjum w Centrum Wsparcia eMOCja będzie kontynuowało podstawowe działania:  udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych dzieci. Organizacja wysoce specjalistycznej opieki w ostatniej fazie choroby dziecka wymaga zatrudnienia interdyscyplinarnego zespołu, dostępnego 24 godziny na dobę, zapewnienia wysokiej klasy sprzętu medycznego łagodzącego uporczywe objawy, utrzymania floty samochodowej i siedziby hospicjum.  

Dzięki hospicjum możliwy jest powrót nieuleczalnie chorych dzieci do rodzinnego domu, czyli zapewnienie ciągłości opieki po wypisaniu śmiertelnie chorego dziecka ze szpitala. Hospicjum domowe stoi na straży uporczywej terapii dzieci, dla których współczesna medycyna nie zna ratunku, by zamiast przedłużającej się hospitalizacji w fazie terminalnej, umożliwić pobyt rodzinie razem, w swoim naturalnym środowisku: godne życie w czasie choroby i godną śmierć. 

Holistyczna opieka

Holistyczna opieka gwarantowana przez hospicjum obejmuje wsparciem nie tylko umierające dziecko, ale i całe jego najbliższe otoczenie: rodziców, rodzeństwo w czasie choroby, jak i po śmierci dziecka. Fachowe wsparcie psychologiczne i duchowe umożliwia stopniową aktywizację osób po stracie dziecka. Opieka psychologów hospicjum nad rodzeństwem nieuleczalnie chorych dzieci zmniejsza ryzyko poważnych zaburzeń psychicznych w późniejszym wieku. Stanowi bezcenną profilaktykę przed powikłanym przebiegiem żałoby wszystkich członków rodziny. Wzmacnia umiejętność radzenia sobie z kryzysami  życiowymi w przyszłości.

Hospicjum prowadzi dodatkowo szereg działań dla całego społeczeństwa polskiego, szerząc ideę hospicyjną: dokładania życia do dni nieuleczalnie chorych osób, koncentracji na podnoszeniu jakości życia, pomimo nieuleczalnej diagnozy. Hospicjum swoimi działaniami oswaja społeczny lęk przed śmiercią i chorobą. Łączy ludzi. 
Organizowane są liczne spotkania również dla środowiska medycznego w obszarze komunikacji z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami, w obliczu śmierci i nierokującej diagnozy. Hospicjum dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem medycznym, by standardem w Polsce była holistyczna opieka na każdym etapie leczenia pacjentów.

Podoba Ci się idea i chcesz pomóc?

Zostań wolontariuszem!

Więcej