Szkolenie USG dla Lekarzy Hospicjum

Zespół stale podnosi swoje kompetencje, by stać na straży bólu i uporczywych objawów naszych dzieci. Dzięki ogromnej hojności darczyńców udało się pozyskać również przenośny sprzęt USG, aby w szybki sposób diagnozować naszych pacjentów bez konieczności transportu, co jest szczególnie istotne w czasie pandemii. Dziękujemy Panu Profesorowi i Annie Małkowskiej Dyrektor Medycznej Hospicjum za zorganizowanie cyklu szkoleniowego.