Dzień psychologa

Psycholog w Hospicjum pełni niezwykle ważną funkcję. Jest prawdziwym Agentem do zadań specjalnych dla Podopiecznych, rodzeństwa, rodziców. Towarzyszem w chorobie i żałobie.

Dziękujemy Kamili Bubrowieckiej, Annie Orłowskiej, Izabeli Malicki, Magdalenie Mikulskiej, Monice Walczak za prowadzenie psychologicznej opieki w Hospicjum Pomorze Dzieciom.